Zał. Nr 1 2019 zakres obowiązków Wolica lekarze

Załącznik Nr 1

do umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem leczniczym

 

Szczegółowy zakres obowiązków  Przyjmującego Zamówienie w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych codziennie w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 14:35 na Oddziale XXX:

  1. Sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Ordynatora/Kierownika Oddziału,
  2. Ścisła współpraca z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału  w zakresie ustalenia rozpoznania i kierunku leczenia pacjentów objętych opieką,
  3. Codzienne uczestnictwo w porannych wewnątrzszpitalnych raportach lekarskich WSZZOZ w Wolicy,
  4. Przeprowadzanie wywiadów z pacjentami, badanie pacjentów, stawianie diagnozy wstępnej u pacjentów powierzonych jego pieczy,
  5. Leczenie pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i techniczną w zakresie możliwości oddziału,
  6. Obecność na obchodzie ordynatorskim, referowanie stanu zdrowia chorych powierzonych jego pieczy oraz notowanie podczas obchodu zaleceń Ordynatora/Kierownika Oddziału,
  7. Dbanie o sprawną i troskliwą obsługę lekarską pacjentów korzystających ze świadczeń oddziału,
  8. Zlecanie badań oraz zabiegów diagnostyczno-leczniczych,
  9. Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie określonym możliwościami oddziału,
  10. Udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
  11. Wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń niezbędnych pacjentowi,
  12. Zawiadamianie Ordynatora/Kierownika Oddziału o wszelkich ważniejszych wydarzeniach w oddziale oraz nieprawidłowościach popełnionych zarówno przez personel jak i chorych, a także o podejmowanych ustaleniach,
  13. Osobiste dopilnowanie, po ustaleniach z Ordynatorem /Kierownikiem Oddziału, wykonania obowiązujących procedur w razie ujawnienia choroby zakaźnej:
    1. wypełnienie do stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na chorobę zakaźną w ciągu 24 h od podjęcia na ten temat wiedzy o pacjencie powierzonym pieczy starszego asystenta,
    2. wypełnienie do stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na gruźlicę w przeciągu 24 h od podjęcia na ten temat wiedzy o pacjencie powierzonym pieczy starszego asystenta.
  14.  Osobiste dopilnowanie zachowania zasad epidemiologiczno-sanitarnych w przypadku wykrycia u pacjenta patogenów alarmowych,
  15.  Bieżąca ocena stanu pacjenta, postępów leczenia, wyników badań, stała weryfikacja wstępnej diagnozy i leczenia,
  16.  Należyte prowadzenie dokumentacji medycznej (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga środków odurzających i psychotropowych), a także terminowe i prawidłowe opracowanie dokumentów statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  17.  Przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta,
  18. Przekazywanie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny właściwych informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz określanie niezbędnego zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu do wykonania w oddziale w danym dniu,
  19.  Znajomość oraz przestrzeganie przepisów reżimu sanitarnego, BHP i przeciwpożarowych,
  20. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
  21.  Organizowanie i koordynowanie pracy na stanowisku własnym w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
  22.  Wykonywanie czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Ordynatora/Kierownika Oddziału oraz na polecenie Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

 

Poniżej znajduje się link do pobrania załącznika nr 1 w formacie .pdf

[Pobierz]

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.